FacebookInstagramTwitter

אנו עוזרים לכם להגשים חלומות

לכל אדם יש דרך

חטיבת הייעוץ הניהולי WinPeak מתמחה במתן פתרונות ניהוליים לארגוניים קטנים עד בינוניים מכל הסקטורים. חטיבת הניהול מספקת שירותים מקצועיים רחבי היקף לארגונים, מנהלים וצוותים.

השירותים שלנו

מיצוי פוטנציאל

סדנאות לפיתוח מוטיבציה והעצמה אישית למימוש פוטנציאל אישי וארגוני.

פיתוח מנהיגות

יעוץ אישי והנחייה קבוצתית לפיתוח מנהיגות אינדיבידואלית וארגונית.

הובלת תהליכים

הובלת תהליכים ארגוניים ברמה מערכתית להשגת יעדים ומימוש מטרות ארגוניות.

יעוץ אישי

פיתוח מיומנויות ניהול, העצמה וליווי אישי למימוש מטרות ארוכי טווח ויעדים ניהוליים קצרי טווח

האני מאמין המקצועי שלנו

 • טיב הארגון טמון בטיב כוח האדם המרכיב אותו. אני מאמין שפיתוח ההון האנושי יכול לקדם את הארגון על כל מרכיביו להשגת יעדיו ומטרותיו.

 • היחידים שמריכים את הארגון מהווים גרעין יסוד עם פוטנציאל מקצועי בעל ערך משמעותי להתפתחות הארגון. השקעה בפיתוח ההון האנושי תוביל את הארגון ליעדים אופטימליים.

 • פיתוח תשתיות ומנגנוני פעולה המבוססים על התמודדות עם שינויים סביבתיים של הפרט מאפשר התפתחות התפיסה העצמית ואת ערכי הליבה של הארגון אליו הוא שייך.

 • האדם נולד עם פוטנציאל אינסופי וכל אדם יכול הכל. מימוש הפוטנציאל תלוי בחשיפת האדם לרבדים עמוקים סמויים הגלומים בתוכו.

הידע והניסיון שצברתי עם השנים מאפשר לנו לפתח ולהטמיע תהליכים בהתאמה מלאה לצרכים הארגוניים במטרה להוביל את הארגון למימוש יעדיו ומטרותיו באופן מקסימאלי

הלקוח נמצא במרכז

זיהוי צרכים : ביצוע עבודת הכנה לפני התהליך שכולל זיהוי צרכים, אבחון והגדרת אירועים ותרחישים המשפיעים על התנהלות הפרט והארגון. התהליך מתבצע בשיתוף פעולה מלא עם גורמים רלו|ונטים מהארגון.


בניית תוכנית : בניית מפרט המלצות המותאמות באופן מלא לצרכים הארגוניים שעלו משלב האבחון הראשוני.


שלב היישום : תרגום ההמלצות המוצעות לתוכנית פעולה אופרטיבית על בסיס צרכי הארגון.


מעקב ובקרה : תהליך יישום התוכנית מתלווה אליו תהליך מעקב ובקרה שמטרתו להבטיח הטמעה מיטבית


" אנו מאמינים שהידע והכוח טמונים בארגון ובהון האנושי שמרכיב אותו. הפיכת הכוח והידע לגלויים ושילובם ביחד הוא הצעד הראשון למימוש מצוינות ארגונית"

סדנאות והרצאות

העצמה אישית

 • מצוינות כדרך חיים

 • מנהיגות אישית

 • חיפוש עבודה

 • הכנה לראיונות עבודה

 • חזון אישי

 • מיתוג עצמי

 • מיצוי פוטנציאל

 • תקשורת תוך אישית

 • פיתוח תמונת עתיד


מיומנויות בארגון

 • פרזנטציה אפקטיבית

 • ניהול משא ומתן

 • קבלת החלטות

 • מנהיגות אישית

 • ניהול זמן אפקטיבי

 • תקשורת בין אישית

 • תקשורת תוך אישית

 • מיומנויות ניהול

 • מנהיול למנהיגות

מיומנויות ניהול

 • המנהל כמנהיג

 • ניהול עצמי

 • ניהול ישיבות

 • ניהול תהליכי שינוי

 • ניהול עבודת צוות

 • אינטליגנציה רגשית

 • משוב והערכת עובדים

 • המנהל כמאמן

 • חדשנות בארגון


פיתוח מנהיגות

אנו מתמחים בפיתוח מנהיגות והעצמה למנהלים וצוותים. התהליך כולל הקניית כלים ומיומנויות למימוש אופטימאלי להון האנושי המצוי בארגון.